Koeaikapurku

Työnantaja ja työntekijä sopivat usein työsuhteen alkuun koeajan, jonka tarkoituksena on antaa työsuhteen osapuolille mahdollisuus selvittää työntekijän soveltuvuutta työhön ja toisaalta työn soveltuvuutta työntekijälle. Työsopimuslain mukaan koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Työsopimuslaissa on säädetty myös kaikkein radikaaleimmasta keinosta päättää työsuhde, työsuhteen purkamisesta. Työsuhteen purkamisella työsuhde päättyy välittömästi. Työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaan työnantaja saa purkaa työntekijän työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Koska työsopimuslaissa on asetettu työsuhteen purkamiselle erittäin painavan syyn edellytys, on työsuhteen purkamisen asiallisuus ja lainmukaisuus aina syytä selvittää jos työntekijällä on epäilys purkuperusteen asianmukaisuudesta.

Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaan työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Miten toimia kun epäilet laitonta koeaikapurkua tai työsuhteen purkamista

Kun työsuhteen päättämisen perusteet ovat kyseenalaiset, on työntekijällä itselläänkin usein epäilys päättämisperusteen laillisuudesta. Mikäli epäilet, että työsuhteesi on päätetty laittomasti, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, joiden avulla saat arvion päättämisperusteen laillisuudesta. Asiantuntijamme antavat Sinulle myös arvion siitä, millaiset menestymismahdollisuudet työsuhteen päättämisen riitauttamisella on ja miten asiassa voidaan edetä.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close