Perusteeton määräaikaisuus

Perusteettomat määräaikaiset työsuhteet ovat tänä päivänä valitettavan suuri ongelma. Perusteettomia määräaikaisuuksia saatetaan perustella esimerkiksi tilapäisellä työvoiman tarpeella tai projektityöllä vaikka todellisuudessa työnantajan työvoimantarve on pysyvää.

Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Perusteltua syytä ei kuitenkaan edellytetä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan.

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Korvaus perusteettomasta määräaikaisuudesta

Mikäli työnantaja antaa perusteettoman määräaikaisen työsuhteen päättyä, työnantaja syyllistyy laittomaan irtisanomiseen. Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaan työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Kun määräaikaisen työsuhteen perusteet ovat kyseenalaiset, on työntekijällä itselläänkin usein epäilys määräaikaisuuden perusteettomuudesta. Mikäli epäilet määräaikaisen työsuhteesi olevan perusteeton, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, joiden avulla saat arvion määräaikaisuuden lainmukaisuudesta. Asiantuntijamme antavat Sinulle myös arvion siitä, miten asiassa voidaan edetä.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close