Tarvittaessa työhön kutsuttavat työntekijät

Nollasopimuksilla tarkoitetaan työsopimuksia, joissa työntekijä sitoutuu olemaan työnantajan käytettävissä tämän määräämänä ajankohtana ilman, että työsopimuksessa on määritelty vähimmäistyöaikaa, jonka työnantaja on vähintään velvollinen tarjoamaan työtä, tai jolta työntekijälle tulisi vähintään maksaa palkka. Nollasopimuksessa työntekijän työajaksi on usein määritelty esim. 0-37,5 tuntia viikossa ja työnantajalla on lähtökohtaisesti vapaus päättää siitä, milloin ja paljonko työtä työntekijälle tarjotaan. Nollatuntisopimuksella työskentelevistä työntekijöistä puhutaan usein myös tarvittaessa työhön kutsuttavina työntekijöinä.

Lainsäädännössä nollatuntisopimuksista käytetään nimitystä vaihtelevan työajan ehto. Tällä tarkoitetaan myös muita kuin täysin nollatuntisopimuksia eli mukaan lasketaan sopimukset joissa on sovittu vähimmäistunneista.

Vaihtelevaa työaikaa koskevan ehdon käyttöä on rajoitettu työsopimuslaissa. Työntekijän vähimmäistuntimäärä on nykyisin merkittävä työsopimukseen työnantajan todellisen työvoiman tarpeen mukaan. Esimerkiksi, jos työnantaja tarvitsee työntekijää 20 tuntia viikossa, pitää sopimukseen kirjoittaa vähimmäistuntimääräksi 20, eikä nolla.

Nollasopimuksiin liittyy työntekijän kannalta useita ongelmia. Merkittävin näistä on edellä kuvattu yksipuolinen sidonnaisuus ja sen erilaiset liitännäisvaikutukset. Työvuoroja saattaa olla vaikea ennakoida ja työhön kutsu saattaa tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tällöin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa työntekijä on syystä tai toisesta estynyt saapumasta työhön työnantajan määräämänä ajankohtana. Tämä saattaa muodostaa ensinnäkin työntekovelvoitteen laiminlyönnin ja aiheuttaa toisaalta hankaluuksia työttömyysturvan kannalta – johtaa esimerkiksi työttömyyspäivärahan menettämiseen määräajaksi. Lainsäätäjä on kuitenkin huomioinut tällaiset tilanteet ja säätänyt, että vähimmäistuntimäärän ylittävien tuntien osalta työnantajan on nykyään tiedusteltava työntekijän mahdollisuutta tehdä lisätunteja. Ole siis itse tarkkana ja ilmoita työnantajalle määräajan sisällä, voitko tehdä enemmän tunteja kuin sovittu vähimmäistuntimäärä on!

Toinen keskeinen ongelma liittyy työsuhteen päättämistilanteisiin. Käytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa työnantaja on esimerkiksi työsuhteen irtisanomisen sijasta päättänyt olla tarjoamatta työntekijälle työtunteja enää jatkossa. Työsuhde ja siihen liittyvät työntekijän velvoitteet pysyvät tällöin kuitenkin edelleen voimassa, jolloin työntekijälle saattaa syntyä tarve vapautua työsopimussuhteesta päättämällä itse työsuhteensa. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa työntekijälle taloudellisia menetyksiä, joilta olisi vältytty, jos työsuhde olisi irtisanottu työnantajan toimesta. Myös mahdollinen työsuhteen päättämisen riitauttaminen tai ylipäänsä sen osoittaminen, että työnantajalla on tosiasiallisesti ollut tarkoitus päättää työsuhde, on yleensä olennaisesti hankalampaa kuin, jos työsuhde olisi päätetty selkeästi työnantajan toimenpiteellä.

Nollatuntisopimukset saattavat aiheuttaa työntekijälle hankaluuksia myös mm. sairastapauksissa. Ollessaan estynyt työskentelemästä sairauden vuoksi tarvittaessa työhön kutsuttava työntekijä jää usein ilman sairausajan palkkaa, johon hän olisi ollut oikeutettu, jos työsopimuksessa olisi määritelty säännöllinen työaika ja hän olisi sairastanut työvuorolistan mukaisena työaikanaan. Sairastuminen saattaa johtaa jopa siihen, ettei työntekijälle enää tarjota työvuoroja.

Suomen Työsuhdeneuvonta Oy:n asiantuntijat tuntevat nollasopimuksiin liittyvät oikeudelliset ongelmat ja ovat käytettävissäsi sopimusta tehdessäsi ja sen oikeudellisia vaikutuksia arvioidessasi. Autamme myös mahdollisia työsuhteen aikaisia tai sen päättämiseen liittyviä ongelmatilanteita ratkaistaessa.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close