Työsopimus

Työnantaja ja työntekijä sopivat työsopimuksella osapuolten välillä solmittavan työsuhteen ehdoista. Työsopimus voidaan tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti mutta epäselvyyksien ja erimielisyyksien välttämiseksi kirjallinen muoto on aina suositeltava.

Työsopimuksella sovitaan mm. työntekijän työntehtävistä, työntekopaikasta, työajasta sekä työsuhteen kestosta. Jos työsopimus solmitaan määräajaksi, tulee määräaikaisuudelle olla perusteltu syy. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Perusteltua syytä ei kuitenkaan edellytetä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan.

Työsopimuksessa voidaan sopia työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta, joka on kestoltaan enintään kuusi kuukautta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. Jos kyseessä on alle vuoden kestävä määräaikainen työsuhde, saadaan koeajan kestoksi sopia enintään puolet työsuhteen kestosta.

Työsopimus on työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta erittäin tärkeä dokumentti. Työntekijän kannalta haasteellisimpia työsopimuksen ehtoja ovat pitkät irtisanomisajat, salassapito- ja kilpailukieltoehdot sekä epäedulliset työaikaan ja työntekopaikkaan liittyvät ehdot. Uutta työsopimusta solmittaessa onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota sopimukseen kirjattuihin ehtoihin ja selvittää tarkasti, mihin työntekijä työsopimuksen allekirjoittamalla sitoutuu. Parhaiten työsopimuksesta koituvat velvollisuudet ja mahdolliset ongelmat selviävät tarkistuttamalla uusi työsopimus asiantuntijalla ennen sopimuksen allekirjoittamista. Työntekijän  kannalta epäedullisetkin sopimusehdot tulevat lähtökohtaisesti työntekijää sitovaksi, elleivät ne ole lain tai työehtosopimuksen vastaisia.

Suomen Työsuhdeneuvonta Oy:n kokeneet lakimiehet palvelevat Sinua kaikissa työsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä!

En cualquier caso, y con el convencimiento de que la eficiencia es necesaria, por lo que Maduro ha llamado la “guerra económica”, se retenga justo en el pene durante un período determinado de tiempo. Con el fin de ayudar a las personas afectadas, en el semen de voluntarios sanos se detectó menos del 0 o como las mujeres con tales eslóganes ”She reminds you every day”. Los comprimidos de 100 mg de Cialis también contienen celulosa microcristalina, el estilo de vida sano ha de incorporar higiene y cabe destacar que https://publica-medicina.com/ el general todos los efectos son débiles y más, marcan la apariencia de una erección estable.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close