Vuokratyö

Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan sopimusjärjestelyä, jossa työnantaja eli yleensä työvoiman vuokrausta harjoittava yritys luovuttaa työntekijöitään toisen työnantajan eli ns. käyttäjäyrityksen käyttöön korvausta vastaan. Järjestely edellyttää joko työntekijän tapauskohtaisesti, tai kuten yleensä on asian laita, työsopimuksessa antamaa suostumusta. Tämä johtuu siitä, että työsopimuslain 1 luvun 7 §:n mukaan työsuhteen osapuolet eivät voi ”siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta”.

Vuokratyöntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä ei ole sopimussuhdetta, vaan vuokratyöntekijä on normaaliin tapaan työsuhteessa työnantajaansa eli vuokrausyritykseen, vaikka työskenteleekin toisen työnantajan hyväksi. Vuokrausyritys vastaa näin ollen mm. vuokratyöntekijän palkanmaksusta sekä työterveyshuollosta. Työnantajalle kuuluvaa työn johto- ja valvontavaltaa käyttää kuitenkin ymmärrettävistä syistä käyttäjäyritys, jolle siirtyvät myös työntekoon ja sen käytännön järjestelyihin välittömästi liittyvät velvollisuudet kuten vastuu työn, työympäristön ja työvälineiden turvallisuudesta.

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

Vuokratyöntekijän työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja työsopimuksen lisäksi työvoiman vuokrausyritystä mahdollisesti velvoittavan työehtosopimuksen eli käytännössä yleensä henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Jollei vuokrausyritys ole velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, vuokratyöntekijän työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät käyttäjäyritystä velvoittavan työehtosopimuksen mukaisesti tai, jollei sellaistakaan ole, käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti eli samalla tavalla kuin yrityksen omien työntekijöiden työsuhteiden ehdot.

Työsuhteen kestoaika

Vuokratyössä usein käytännössä vastaan tuleva ongelma- tai epäselvyystilanne liittyy siihen, millä edellytyksillä vuokrayritys on oikeutettu tekemään työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen työnantajan aloitteesta edellyttää nimittäin työsopimuslaissa tarkoitettua perusteltua syytä (ellei kyse ole ns. pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta) eli käytännössä sitä, ettei työnantajan työvoiman tarve ole pysyvä. Vuokrayrityksillä tällainen tarve yleensä on siitä huolimatta, että asiakasyritysten tilaukset ovat yleensä määräaikaisia. Alalla vallitsevan käytännön mukaisesti myös työntekijöiden työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja niiden kesto sidottu asiakastilauksen tai toimeksiannon kestoon.

Korkein oikeus on ottanut tähän kysymykseen kantaa 24.1.2012 antamassaan ratkaisussa KKO 2012:10, jossa se totesi, että myös vuokratyössä pääsääntönä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää normaaliin tapaan laissa tarkoitettua perusteltua syytä. Pelkästään alalla vallitseva käytäntö ei ollut KKO:n mukaan riittävä peruste määräaikaisuudelle vaan vuokratyössäkin määräaikaisen työsopimuksen käyttäminen katsottiin mahdolliseksi vain silloin, kun työtehtävät ovat luonteeltaan määräaikaisia. Tästä syystä ja koska olosuhteet kyseisessä tapauksessa viittasivat siihen, että työntekijän tekemä työ oli pikemminkin jatkuvaa kuin määräaikaista, KKO päätyi siihen, ettei vuokrayrityksellä ollut laillista perustetta työsopimuksen määräaikaisuudelle ja totesi, että työsuhdetta oli pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Palvelumme

Vuokratyössä tulee usein vastaan tilanteita ja kysymyksiä, joita harvemmin esiintyy muissa työsuhteissa. Esimerkiksi työnantajavelvoitteiden jakautuminen vuokrausyrityksen ja toimeksiantajan kesken sekä vuokratyöntekijän palvelussuhteen ehtojen määräytyminen saattaa herättää kysymyksiä. Myös tilanteisiin, joissa työn tilaaja haluaa vaihtaa vuokratyöntekijää tai työntekijä on jäämässä perhevapaalle kesken toimeksiannon, liittyy usein oikeudellisia ongelmia.

Suomen Työsuhdeneuvonta Oy:n asiantuntijat ovat perehtyneet vuokratyösuhteiden erityispiirteisiin ja avustaneet menestyksellisesti lukuisia vuokratyöntekijöitä näiden palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa. Meiltä saat neuvontaa ja asiantuntija-apua kaikissa vuokratyöhön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close