EU-tuomioistuimen ratkaisu vuokratyödirektiivin soveltamisesta

EU-tuomioistuin antoi 17.3.2015 ratkaisun C-533/13 työehtosopimusten vuokratyön käyttöä rajoittavien määräysten sallittavuudesta työvoiman vuokrausta koskevan direktiivin 2008/104/EY kannalta.

 

Ratkaisu liittyy työtuomioistuimessa vireillä olevaan Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Shell Aviation Finland Oy:n väliseen vuokratyövoiman käyttöä koskevaan erimielisyyteen. Erimielisyydessä on kysymys siitä, ovatko työnantajaliitto ja yhtiö menetelleet työehtosopimuksen vastaisesti sen johdosta, että yrityksessä on käytetty vuokratyöntekijöitä yrityksen tavanomaisesti omilla työntekijöillään teettämissä työtehtävissä.

 

Säiliöauto- ja Öljytuotealan työehtosopimuksen 29 §:n 1 kohdan mukaisesti vuokratyöntekijöiden käyttö on rajoitettava työhuippujen tasaamiseen tai muutoin ajallisesti tai laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voida suorittaa yrityksen omilla työntekijöillä. Työehtosopimuksessa on vielä erikseen todettu, että epäterveenä työvoiman vuokrauksena on pidettävä toimintaa, jossa eri vuokratyöntekijät pidemmän aikaa työskentelevät yrityksen normaalissa työssä sen vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisena. Vastaavanlainen määräys sisältyy useisiin muihinkin työehtosopimuksiin.

 

Vastaajien mukaan edellä mainittu vuokratyövoiman käyttöä rajoittava työehtosopimuksen määräys on ristiriidassa EU:n vuokratyödirektiivin kanssa, mistä syystä työtuomioistuin pyysi asiassa ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta.

 

EU-tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että direktiivin yleisen osan 4 artiklan 1 kohdan määräys, jonka mukaan ”vuokratyön käyttöön liittyvät rajoitukset tai kiellot saavat perustua ainoastaan yleisen edun mukaisiin syihin, jotka liittyvät erityisesti vuokratyöntekijöiden suojeluun, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksiin tai tarpeeseen varmistaa, että työmarkkinat toimivat moitteettomasti ja että väärinkäytöksiä ehkäistään”, on osoitettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille eikä siinä aseteta kansallisille tuomioistuimille velvollisuutta jättää soveltamatta kaikkia kansallisen oikeuden säännöksiä ja määräyksiä, jotka sisältävät sellaisia vuokratyön käyttöön liittyviä kieltoja tai rajoituksia, jotka eivät ole perusteltuja edellä mainituista syistä.

 

EU-tuomioistuin päätyi siis ratkaisussaan siihen, etteivät edellä kuvatun kaltaiset vuokratyön käyttöä rajoittavat työehtosopimusten määräykset ole vuokratyödirektiivin 4 artiklan 1 kohdan vastaisia.

 

Asian käsittely työtuomioistuimessa jatkuu.

 

Esa Schön

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close