Henkilöstövähennyksiä koskeva yhteistoimintamenettely

Milloin yhteistoimintaneuvottelut on käytävä?

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Tällaisen työnantajan on käytävä yhteistoimintalain 3 luvussa tarkoitetut muutosneuvottelut harkitessaan toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Neuvottelut on käytävä ennen kuin työnantaja päättää toimenpiteestä, jolla voi olla edellä tarkoitettuja henkilöstövaikutuksia eli ennen kuin työnantaja on tehnyt asiaa koskevan tosiasiallisen liiketoimintapäätöksen. Jos työnantaja aloittaa neuvottelut vasta sen jälkeen, kun se on esimerkiksi päättänyt toimipisteen sulkemisesta tai tehtävien vähentämiseen johtavan toimintojen uudelleenjärjestelyn toteuttamisesta, se on laiminlyönyt neuvotteluvelvoitteensa. Neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi ei siis riitä, että neuvotteluja käydään itse työvoiman vähentämisestä, vaan työnantajan on neuvoteltava henkilöstön kanssa niiden perusteena olevasta toimenpiteestä.

Mitä neuvotteluissa on käsiteltävä?

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä suunnitellun toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja, sekä vaihtoehtoja sen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi ja toimenpiteestä työntekijöille aiheutuvien kielteisten seurausten lieventämiseksi ja henkilöstön edustajan tai työntekijän tekemiä ehdotuksia ja vaihtoehtoja. Tämän lisäksi neuvotteluissa on käsiteltävä mahdollisista irtisanomisista aiheutuvien seurausten lieventämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa tai periaatteita, joissa määritellään, miten irtisanomisajan kuluessa ja sen jälkeen edistetään mahdollisesti irtisanottavien työntekijöiden julkisten työvoimapalveluiden käyttöä sekä työnhakua ja koulutusta. Jotta neuvotteluvelvoite täyttyisi, neuvotteluissa on käsiteltävä kaikkia edellä mainittuja aiheita.

Kuinka kauan on neuvoteltava?

Työvoiman käytön vähentämistä tai työsuhteen ehdon olennaista muuttamista koskevat neuvottelut kestävät suunnitellun toimenpiteen henkilöstövaikutuksista ja työnantajan koosta riippuen vähintään 14 päivää tai kuusi viikkoa. Lyhyempää 14 päivän neuvotteluaikaa noudatetaan silloin, kun työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti alle 30, tai kun neuvottelut koskevat alle 10 työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista, työntekijöiden lomauttamista enintään 90 päiväksi tai, kun työnantaja on yrityssaneerausmenettelyn kohteena. Muissa tapauksissa eli esimerkiksi silloin, kun vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävä työnantaja aloittaa neuvottelut vähintään 10 työntekijän mahdolliseen irtisanomiseen johtavasta toimenpiteestä, neuvotteluaika on kuusi viikkoa. Vähimmäisneuvotteluajan täyttymisestä huolimatta neuvotteluja on kuitenkin jatkettava niin kauan, että kaikki laissa säädetyt asiat on käsitelty, jotta neuvotteluvelvoite olisi täyttynyt.

Neuvotteluvelvoitteen laiminlyönnin seuraukset

Työnantaja, joka laiminlyö tahallisesti tai tuottamuksellisesti edellä kuvattuja muutosneuvotteluita koskevia velvoitteitaan, on velvollinen suorittamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle  hyvityksenä neuvotteluvelvoitteen rikkomisesta enintään 35 000 euroa. Sama koskee myös tilanteita, joissa työnantaja on neuvotteluvelvoitteensa laiminlyötyään muuttanut yksipuolisesti työntekijän työsuhteen ehtoja. Velvollisuus hyvityksen suorittamiseen on riippumaton itse toimenpiteen eli esimerkiksi irtisanomisen, lomautuksen tai työsuhteen ehtojen muuttamisen laillisuudesta. Se tulee siten maksettavaksi silloinkin, kun esimerkiksi irtisanominen on ollut laillinen, jos neuvotteluvelvoite on laiminlyöty.

Hyvityksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon neuvotteluvelvoitteen laiminlyönnin aste ja menettelyn moitittavuus. Tämän lisäksi huomioon otetaan myös työntekijään kohdistetun toimenpiteen luonne ja työnantajan pyrkimykset korjata menettelynsä, sekä työnantajan olot eli esimerkiksi yrityksen koko ja taloudellinen tilanne.

Palvelumme

Juristimme ovat yhteistoimintamenettelyjen asiantuntijoita. Meiltä saat luotettavan arvion esimerkiksi siitä, onko neuvotteluvelvoite täytetty asianmukaisesti. Avustamme sinua tarvittaessa myös neuvotteluvelvoitteen laiminlyöntiä koskevissa erimielisyysneuvotteluissa ja mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close