Irtisanomisperusteeseen on vedottava kohtuullisessa ajassa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 6.10.2017 antamassaan ratkaisussa 2997/3/15 käsitellyt kirkkolain mukaista irtisanomisperustetta sekä sitä, milloin irtisanomisperusteeseen on viimeistään vedottava. KHO katsoi, että irtisanomisperusteeseen ei ollut vedottu kohtuullisessa ajassa, joten kirkkoneuvoston päätös irtisanomisesta oli kumottava lainvastaisena.

Kirkkolain 6 luvun 50 § edellyttää, että virkasuhteen irtisanomiseen on oltava viranhaltijasta johtuva asiallinen ja painava syy. Irtisanomisperusteeseen on vedottava kohtuulisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisperuste on tullut päättävän viranomaisen tietoon.

Tapauksessa viranhaltija oli mm. harhauttanut työnantajaa oppisopimuskoulutukseensa liittyvän arviointitilaisuuden suhteen, hänen vastuullaan olleissa puhelinasioista löytyi epäselvyyksiä ja hän oli toiminut ohjeiden vastaisesti puhelinliittymiä hankkiessaan sekä IT-asioissa ohjeistaessaan.

Asiaa käsitellyt hallinto-oikeus katsoi, että työnantaja oli tullut tietoiseksi suurimmasta osasta irtisanomisperusteita syksyn 2013 aikana ja lopuista tammikuussa 2014. Viranhaltija oli kuitenkin irtisanottu vasta lokakuussa 2014 eli kahdeksan kuukauden kuluttua irtisanomisperusteiden tietoon tulosta. Hallinto-oikeus katsoi, että työnantaja ei ollut vedonnut irtisanomisperusteeseen kohtuullisessa ajassa. Työnantaja oli menettänyt oikeuden irtisanoa virkasuhde näillä perusteilla.

Työnantaja toi valituksessaan KHO:lle esille, että irtisanomisprosessia ei ollut aloitettu viranhaltijan sairausloman (virkavapaan) aikana. KHO piti tätä ratkaisua kestämättömänä viranhaltijan oikeusturvan kannalta. Työnantajan olisi tullut vedota irtisanomisperusteeseen myös virkavapaan aikana.

Koska työnantaja ei ollut vedonnut irtisanomisperusteisiin kohtuullisessa ajassa, kumottiin kirkkoneuvoston päätös virkasuhteen irtisanomisesta lainvastaisena.

Myös työsopimuslain 9 luvun 1 §:n mukaan työsuhteissa irtisanomisperusteeseen on vedottava kohtuullisessa ajassa siitä, kun peruste on tullut työnantajan tietoon. Irtisanominen ei ole laillinen, jos irtisanomisperusteeseen ei ole vedottu ajoissa.

Krista Turunen

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close