Lähetettyjä työntekijöitä koskeva sääntely uudistui

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työnantajan rajat ylittäviä palveluita tarjottaessa toiseen maahan tilapäisesti työhön lähettämää työntekijää. Suomeen lähetettyjä työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin 18.6.2016 voimaan tulleella lailla.

Uusi laki sisältää säännökset muun muassa Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdoista, lähettävän yrityksen ja työn tilaajan velvollisuuksista sekä lain rikkomisen seurauksista.

Ei muutoksia työehtoihin

Uudella lailla ei muutettu lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehtojen määräytymistä koskevia periaatteita. Suomeen lähetetyn työntekijän työsopimukseen on edelleen sovellettava Suomen lainsäädäntöä ja yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä, jos ne ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin hänen työsopimuksensa ehdot tai muutoin sovellettavaksi tulevan lain säännökset.

Muutoksen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja varmistaa, että työntekijöitä lähettävät yritykset noudattavat Suomen työehtoja entistä paremmin. Erityisesti eri tahojen velvoitteet eriteltiin lain säännöksissä selkeämmin.

Lähettäjän velvollisuus ilmoittaa työntekijästä

Sen lisäksi, että lähettävällä yrityksellä on vastuu huolehtia velvollisuuksistaan työntekijää kohtaan, lakiin on lisätty uutena asiana yrityksen velvollisuus ilmoittaa lähetetystä työntekijästä.

Jatkossa kaikkien työntekijöitä Suomeen lähettävien yritysten on ennen työnteon aloittamista tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijän lähettämisestä Suomeen. Vain yritysryhmän sisällä tehtävää enintään viiden päivän pituista lähettämistä ei ole tarpeen ilmoittaa.

Ilmoitusvelvollisuuden käyttöönottamisella on tarkoitus parantaa valvonnan kohdentamista.

Tilaajan velvollisuuksia lisättiin

Myös tilaajan eli lähettävän yrityksen palveluita ostavan tahon velvollisuuksia lisättiin. Vastaisuu-dessa tilaajan tulee avustaa työsuojeluviranomaisia, jos nämä eivät tavoita lähettävän yrityksen edustajaa.

Tilaajan on muun muassa työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyydettävä lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten lähettävän yrityksen edustaja voidaan tavoittaa, ja annettava tämä tieto työsuojeluviranomaiselle. Rakennusalalla rakennuttajalla ja pääurakoitsijalla on lisäksi velvollisuus osallistua työntekijän pyytäessä palkanmaksun selvittämiseen.

Laiminlyöntimaksun käyttöönottaminen

Lain rikkomisesta aiheutuvat seuraukset muuttuivat kokonaan. Jatkossa työnantaja on velvollinen maksamaan 1 000 – 10 000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun jättäessään ilmoittamatta työntekijän lähettämisestä sekä laiminlyödessään edustajan asettamisen sekä laissa velvoi-tettujen tietojen ja selvitysten saatavilla pitämisen.

Työn tilaajalle maksu voidaan määrätä, jos tämä ei ole avustanut viranomaista edustajan tavoittamisessa.

Valtioiden välistä yhteistyötä tarkennettiin

Uudessa laissa tarkennettiin myös säännöksiä valtioiden välisestä hallinnollisesta yhteistyöstä ja avunannosta lain säännösten valvonnassa. Merkittävin näistä keinoista on hallinnollisten seuraamusten ja sakkojen valtioiden ylittävän tiedoksiannon ja perinnän tehostaminen. Nyt laiminlyöntimaksut laitetaan täytäntöön myös muissa EU-maissa eli Suomessa saatu maksu voidaan periä työn lähettäjältä myös toisessa EU-maassa.

Suomen Työsuhdeneuvonta Oy

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close