Lomautus

Lomautuksen määritelmä ja perusteet

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tuotannollisin ja taloudellisin perustein tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Jos työnteko keskeytetään työntekijän aloitteesta, kysymys ei ole työsopimuslain tarkoittamasta lomauttamisesta, eikä työntekijällä ole sen ajalta oikeutta mm. työttömyysturvaan.

Lomautuksen aikana työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta eikä työnantajalla palkanmaksuvelvoitetta. Muuten työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat sen sijaan voimassa. Työntekijällä on siten lomautuksenkin aikana velvollisuus pidättäytyä työnantajaa vahingoittavasta sekä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta. Vaikka työntekijällä on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä, työntekijä ei kuitenkaan voi aloittaa esimerkiksi omaa työnantajansa kanssa kilpailevaa yritystoimintaa.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän, kun tällä olisi tuotannollinen ja taloudellinen peruste työsuhteen irtisanomiseen, tai kun työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Laki mahdollistaa myös työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuvan lomauttamisen silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lomautuksen kesto

Lomautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuva lomautus voi kuitenkin olla vain määräaikainen. Lomautus voi kestää enintään niin kauan kuin lomautusperuste on olemassa ja se voidaan toteuttaa ainoastaan siinä laajuudessa kuin peruste edellyttää. Työntekijää ei näin ollen voida lomauttaa kokoaikaisesti, jos tälle voitaisiin tarjota osa-aikaista työtä. Työntekijää ei myöskään voida lomauttaa, jos työnantaja voisi tarjota tälle suunnitellun lomautuksen ajaksi muuta työtä.

Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana laissa säädetyllä perusteella. Tällöin työntekijällä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Työntekijä voi myös itse irtisanoutua lomautuksen aikana, jolloin työsuhde päättyy sen kestosta ja irtisanomisajasta riippumatta välittömästi. Jos kokoaikainen lomautus on kestänyt työntekijän irtisanoutuessa yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, työntekijällä on kuitenkin oikeus saada palkka työnantajaa velvoittavalta irtisanomisajalta.

Perusteettoman lomautuksen seuraukset

Perusteettoman lomautuksen perusteella työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen. Korvaus kattaa työntekijälle maksamatta jääneen palkan. Korvauksen määrää kuitenkin vähentää työntekijän muusta työstä mahdollisesti ansaitsema palkka. Tämän lisäksi osa työntekijälle perusteettoman lomautuksen ajalta mahdollisesti maksetusta työttömyyspäivärahasta tilitetään Työllisyysrahastolle.

Palvelumme

Hoidamme säännöllisesti erilaisia lomauttamiseen liittyviä toimeksiantoja. Yleensä kysymys on lomautuksen laillisuudesta ja mahdolliseen perusteettomaan lomautukseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta. Samoin työsuhteen päättymiseen ja erityisesti siihen liittyvään irtisanomisajan palkanmaksuvelvoitteeseen liittyvät erimielisyydet ovat hyvin yleisiä. Meiltä saat asiantuntevan avun kaikkiin lomautusta koskeviin kysymyksiin.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close