Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu saman yhtiön sisällä

Korkein oikeus katsoi 23.5.2017 antamassaan ratkaisussa KKO 2017:29, että työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat ylemmät toimihenkilöt saivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, vaikka työpaikalla oli jo luottamusmies.

Yrityksessä sovellettiin työehtosopimusta myös ylempiin toimihenkilöihin, vaikka he eivät kuuluneetkaan työehtosopimuksen neuvotelleeseen työntekijäyhdistykseen. Yhtiössä oli valittu työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmies, jonka valintaan ylemmät toimihenkilöt eivät olleet voineet osallistua.

Tästä syystä ja koska luottamusmies ei esimerkiksi tiedottanut ylemmille toimihenkilöille yhtiössä käynnissä olevan yhteistoimintamenettelyn etenemisestä ja siellä käsiteltävistä asioista, ylemmät toimihenkilöt valitsivat järjestönsä hallituksen kokouksessa keskuudestaan luottamusvaltuutetun edustajakseen yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhtiö ei kuitenkaan hyväksynyt luottamusvaltuutettua ylempien toimihenkilöiden edustajaksi ja eväsi tämän oikeuden osallistua yhteistoimintaneuvotteluihin.

Työsopimuslain 13 luvun 3 §:n mukaan työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun.

Alemmat oikeusasteet katsoivat, ettei ylemmillä toimihenkilöillä ollut oikeutta valita itselleen luottamusvaltuutettua, koska myös he kuuluvat kyseisen työehtosopimuksen soveltamisalaan ja työpaikalla oli työehtosopimukseen osalliseen työntekijäjärjestöön järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema luottamusmies.

KKO kuitenkin totesi, että perustuslain yhdistymisvapaudesta seuraa, ettei järjestäytymisvapauden käyttämisestä tulisi aiheutua haitallisia seuraamuksia, ja katsoi, että jos eri työntekijäyhdistykseen kuuluvat työntekijät eivät pystyisi osallistumaan heitä edustavan luottamusmiehen valintaan, heidät asetettaisiin eri asemaan järjestäytymisensä perusteella.

Tämän perusteella KKO päätyi ratkaisussaan siihen, että ylemmillä toimihenkilöillä oli oikeus valita itselleen luottamusvaltuutettu.

Krista Turunen

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close