Määräaikaisuuden peruste ja korvaus irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO 2019:45 (annettu 16.5.2019) ottanut kantaa vuokratyöntekijöinä toimineiden määräaikaisiin työsopimusten perusteisiin. Määräaikaisuuksille ei ollut perusteltua syytä, mutta työnantajalla oli ollut peruste työsuhteen päättämiseen.

Asiassa oli kantajina useampia työntekijöitä, jotka olivat tehneet työsopimuksen vuokrayritys X:n kanssa ja työskentelivät O Oy:ssä erilaisissa tehtävissä. Työsopimukset olivat määräaikaisia, ja niitä oli tehty työntekijäkohtaisesti kolmesta noin kymmeneen muuttamalla sopimuksen arvioitua päättymisajankohtaa. Käytännössä siis jatkamalla sopimusta eteenpäin aina lyhyen ajanjakson kerrallaan. Työsuhteiden kesto oli vaihdellut noin vuodesta, alle kolmeen vuoteen.

Työsopimuslain 1:3:n mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Lain esitöiden mukaan epävarmuus tarjottavan työn riittävyydestä ei ole yksin hyväksyttävä peruste määräaikaiselle työsopimukselle. Tapauksessa määräaikaisuuksien perusteeksi oli ilmoitettu mm. kausiluonteinen työ, toimeksiantajan tilapäinen työvoimantarve ja asiakkaan määräaikainen tilaus. Nämä olivat korkeimman oikeuden mukaan ilmaisultaan yleisiä, eikä niistä voitu tehdä arviota työnantajan työvoiman tarpeen tilapäisyydestä. Yritys Oy:n toimeksiantojen jatkuminen oli epävarmaa, mutta ei korkeimman oikeuden mukaan riittävä peruste määräaikaisuuksille.

Korkein oikeus katsoi, että määräaikaisille työsopimuksille ei ollut perustetta, joten työsuhteita olisi tullut pitää toistaiseksi voimassa olevina. Korkein oikeus ei kuitenkaan määrännyt työsopimuslain 12:2:n mukaista korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, koska se katsoi vuokrayritys X:llä olleen työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä säädetty taloudellinen ja tuotannollinen peruste työsuhteiden irtisanomiseen.

Työsuhteita ei kuitenkaan oltu päätetty irtisanomisella, eikä irtisanomisaikaa näin ollen oltu noudatettu. Tämän vuoksi työnantaja velvoitettiin maksamaan työntekijöille irtisanomisajan palkka ja lomakorvaukset.

Krista Turunen

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close