Palkkasaatavat

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Jos työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähinnä edellistä arkipäivää. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä ja palkan viivästyessä työntekijällä on oikeus vaatia viivästyneelle palkkasaatavalle korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Loppupalkan viivästyessä työntekijällä on oikeus saada edellä mainitun viivästyskoron lisäksi täysi palkkansa odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

Työsopimuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Miten toimia palkan viivästyessä?

Palkanmaksun viivästyessä työntekijän on syytä huomauttaa työnantajaa välittömästi ja kehottaa tätä täyttämään velvoitteensa viipymättä. Jos on syytä epäillä, että palkan maksamatta jääminen johtuu työnantajan maksukyvyttömyydestä, on myös tärkeää vähintäänkin harkita palkkaturvahakemuksen tekemistä. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa. Hakemus on kuitenkin tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

Palkanmaksuvelvollisuus on työnantajan tärkein työsuhteeseen liittyvä velvollisuus. Laiminlyönnin ollessa olennainen työntekijälle voi syntyä jopa oikeus työsuhteen purkamiseen. Tähän ei kuitenkaan tule ryhtyä kevyin perustein ja ennen purkamista on syytä pyytää asiantuntijalta arviota purkamisen edellytysten täyttymisestä.

Palvelumme

Juristimme hoitavat säännöllisesti erilaisia palkanmaksuun ja palkkasaataviin liittyviä erimielisyyksiä. Olemme apunasi olipa sitten kysymys palkan määrää koskevasta erimielisyydestä tai palkkasaatavan perimisestä.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close