Sairaus ja työkyvyttömyys

Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

Edellä esitetyn työsopimuslakiin perustuvan sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden lisäksi useissa työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan laajemmin kuin työsopimuslaissa. Selvitettäessä työntekijän oikeutta sairausajan palkkaan tulisi siis aina tarkistaa, mitä työsuhteessa mahdollisesti noudatettavassa työehtosopimuksessa on sovittu sairausajan palkan maksamisesta.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Jos työntekijä on vain osittain työkyvytön, työnantaja ja työntekijä voivat sopia osittaisesta sairauspoissaolosta. Osa-aikaisen sairauspoissaolon tarkoituksena on tukea työntekijän työssä pysymistä ja oma-aloitteista paluuta kokoaikaiseen työhön. Sopimus osa-aikatyöstä tehdään työntekijän terveydentilaa koskevan selvityksen perusteella. Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta kesken sopimuskauden on sovittava. Määräaikainen sopimus päättyy kuitenkin kesken sopimuskauden, jos työntekijä ei sairautensa vuoksi kykene enää suoriutumaan osa-aikatyöstään. Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen päättyessä työntekijällä on oikeus palata noudattamaan osa-aikatyösopimusta edeltävän kokoaikaisen työsopimuksensa ehtoja.

Palvelumme

Työntekijän tullessa työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman seurauksena, joudutaan usein pohtimaan sairausajan palkanmaksun edellytyksiä. Kysymyksiä voi herättää esimerkiksi se, onko kysymys sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä, onko työntekijä kokonaan työkyvytön, tai voidaanko hänelle osoittaa muuta korvaavaa työtä, ja kuinka kauan työnantajan palkanmaksuvelvoite jatkuu. Juristimme hoitavat säännöllisesti työntekijän työkyvyttömyystilanteisiin liittyviä toimeksiantoja, joten saat meiltä asiantuntevan avun kaikissa niihin liittyvissä tilanteissa.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close