Työntekijän oikeus palata perhevapaalta aiempaan työhönsä

Työtuomioistuin otti ratkaisussaan TT 2018-67 (annettu 19.6.2018) kantaa perhevapaalta palaavan suojaan. Työnantaja oli irtisanonut perhevapaita pitäneen työntekijän taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten. Irtisanomisen katsottiin kuitenkin johtuneen perhevapaisiin liittyvistä epäasiallisista ja syrjivistä syistä, kun hänen tehtäviään tekemään oli siirretty työntekijöitä yhtiön muista tehtävistä. Työnantajan katsottiin rikkoneen työehtosopimukseen perustuvaa työntekijän oikeutta palata perhevapaalta aiempaan työhönsä. Työnantajan uomittiin 3.000 euron hyvityssakkoon työehtosopimuksen tieten rikkomisesta sekä suorittamaan työntekijälle korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä tämän 12 kuukauden palkkaa vastaavan määrän.

Yhtiössä pidettyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena oli irtisanottu yksi, perhevapailla oleva työntekijä. Perusteeksi irtisanomiselle oli ilmoitettu työn olennainen ja pysyvä väheneminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen. Työntekijä oli ollut varaluottamusmiehen asemassa, ja työnantajalla oli näin ollen korostettu näyttövelvollisuus asiallisen ja painavan irtisanomisperusteen olemassaolosta.

Työsopimuslain ja kyseisen työntekijän työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti työntekijällä on oikeus perhevapaiden päättyessä palata aiempaan työhönsä, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, on työnantajalla irtisanomisen sijasta ensisijaisesti työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuus.

Asiassa esitetty näyttö osoitti, että työ ei tosiasiassa ollut vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työntekijän sijaisen työsuhde oli työntekijän perhevapaan aikana vakinaistettu, ja lisäksi muita työntekijöitä oli siirretty hoitamaan irtisanotun työntekijän tehtäviä. Työnantaja ei ollut myöskään pyrkinyt tarjoamaan muuta työsopimuksen mukaista työtä irtisanomisen vaihtoehtona.

Työtuomioistuin katsoi, että työntekijä oli valikoitunut irtisanottavaksi perhevapaidensa käytön johdosta. Irtisanomiselle oli näin epäasiallinen ja syrjivä peruste. Työnantaja ei kyennyt riittävällä varmuudella osoittamaan muun perusteen olemassaoloa. Työtuomioistuin tuomitsi työnantajan 26 040 euron suuruiseen korvaukseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä 3 000 euron hyvityssakkoon työehtosopimuksen perhevapaalta palaavan suojaa turvaavan säännöksen rikkomisesta.

 

Camilla Heikkinen

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close