Työsuhteen päättämisriidat

Työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyvät riidat ovat tyypillisimpiä työsuhteeseen liittyviä erimielisyystilanteita. Riidoissa, jotka koskevat työsuhteen irtisanomista tai purkamista työntekijästä johtuvilla syillä, on yleensä kysymys siitä, onko työntekijä ylipäätään menetellyt velvoitteidensa vastaisesti, tai siitä, onko rikkomus laadultaan niin vakava, että työnantajalla on ollut laillinen peruste työsuhteen päättämiseen. Toisinaan erimielisyyttä saattaa olla myös siitä, onko työntekijää varoitettu asianmukaisesti ennen työsuhteen irtisanomista, tai onko työnantajalla ollut oikeus irtisanoa työsuhde varoitusta antamatta, tai purkaa se työntekijän erityisen moitittavan menettelyn seurauksena. Silloin, kun on kysymys työsuhteen päättämisestä työntekijän alentuneen työkyvyn perusteella, joudutaan puolestaan pohtimaan paitsi työkyvyn alenemisen määrää ja kestoa, myös sairauden tai vamman odotettavissa olevaa paranemisennustetta sekä työnantajan mahdollisuutta sijoittaa työntekijä irtisanomisen vaihtoehtona muuhun työhön.

Tuotannollisin ja taloudellisin perustein suoritettua irtisanomista koskevat riidat liittyvät puolestaan usein siihen, onko nimenomaan irtisanotun työntekijän tekemä työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, onko irtisanomista välittömästi edeltänyt uuden työntekijän ottaminen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, tai onko työnantaja täyttänyt lakisääteisen uudelleensijoitusvelvoitteensa. Aika-ajoin joudutaan pohtimaan myös sitä, ovatko irtisanomisen taustalla tosiasiallisesti riittämättömät työntekijästä johtuvat syyt, tai onko irtisanottava työntekijä valittu syrjivin tai muuten epäasiallisin perustein.

Parhaan etenemistavan valinta

Päättämisperusteen täyttymisen arviointi edellyttää yleensä tilanteen kokonaisarviointia ja sitä koskevan oikeuskäytännön tuntemista. Oikean etenemistavan valitseminen edellyttää lisäksi kykyä arvioida näyttöä sekä tunnistaa mahdolliseen oikeusprosessiin liittyvät mahdollisuudet ja riskit ja ennakoida vastapuolen toimintaa. Usein joudutaan punnitsemaan paitsi menestymismahdollisuuksia myös odotettavissa olevan vahingonkorvauksen määrää ja erityisesti sen suhdetta oikeudenkäynnin taloudellisiin ja muihin riskeihin. Parhaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää siten lain tuntemuksen lisäksi kokemusperäistä tietoa vastaavanlaisista tilanteista.

Palvelumme

Juristimme ovat työoikeuden erityisasiantuntijoita ja meillä pitkäaikainen ja kattava kokemus erilaisten työsuhteen päättämistilanteiden ja niitä koskevien riitojen hoitamisesta. Toimintamme lähtökohtana on aina päämiehen etu ja pyrimme saavuttamaan päämiehen kannalta parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun. Meiltä saat luotettavan arvion tilanteestasi sekä kulloinkin suositeltavasta etenemistavasta ja tarvittaessa asiantuntevan avun erimielisyystilanteen ratkaisemiseen.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close