Työtehtävistä kieltäytyminen ja oikeus palkkaan

Korkein oikeus on ottanut kantaa ratkaisussaan KKO 2019:35 (annettu 12.4.2019) työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen, kun työntekijä on kieltäytynyt työtehtävistä ammattiliiton työtaistelutoimenpiteen seurauksena.

Työntekijä oli työskennellyt postityöntekijänä ja hänen työsopimuksenmukaisina työtehtävinä olivat olleet postin lajittelu- ja jakelutyö sekä satunnaisesti uusien työntekijöiden perehdyttäminen. Työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen voimassaoloajan päätyttyä ammattiliitto oli neuvotteluiden vauhdittamiseksi kieltänyt työtaistelutoimenpiteenä ylitöiden tekemisen sekä vuokratyöntekijöiden perehdyttämisen. Työnantaja oli nimittäin varautunut työtaistelu-uhkaan hankkimalla vuokratyöntekijöitä.

Työntekijä oli kieltäytynyt esimiehensä osoittamasta perehdytystyöstä ammattiliiton ohjeistuksen mukaisesti ja tämän vuoksi esimies oli lähettänyt hänet kotiin. Työnantaja ei ollut maksanut palkkaa loppupäivän tunneilta.

Palkka on vastiketta tehdystä työstä, jonka työntekijä suorittaa työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Palkanmaksuvelvoitetta ei lähtökohtaisesti ole silloin, kun työntekijä ei ole työsuoritusta tehnyt. Työsopimuksella työntekijä on sitoutunut tekemään sopimuksessa sovittua työtä työnantajan lukuun. Työnantajan työn johto- ja valvontavaltaan kuuluu, että hän saa osoittaa työntekijälle työsopimuksen
n mukaista työtä ja päättää työntekemisen tavasta.

Työnantajalla on myös työtaistelutoimenpiteen aikana oikeus osoittaa työsopimuksenmukaisia työtehtäviä työntekijöille. Jos työntekijä työtaistelutoimenpiteenä kieltäytyy hänelle osoitetusta työstä, ei työnantajalla ole velvollisuutta osoittaa muuta työtä. Korkein oikeus katsoi, että työnantajalla ei ollut palkanmaksuvelvoitetta työntekijälle, joka oli kieltäytynyt työsopimuksensa mukaisesta työstä, jonka työnantaja oli työnjohto- ja valvontavaltansa puitteissa hänelle osoittanut.

Työntekijällä ei ollut oikeutta saada palkkaansa pidätetyiltä tunneilta, eikä yhtiön toiminta ollut syrjivää.

Krista Turunen

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close