Työtuomioistuimen tulkinta vakuutusalan TES:sta: Työnantaja ei saanut yksipuolisesti heikentää merkkipäivälahjakäytäntöään

Työtuomioistuin otti 6.10.2020 antamassaan ratkaisussa TT 2020:84 kantaa vakuutusalan toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevaan tulkintakysymykseen siitä, oliko työnantajan antamat merkkipäivälahjat sellaisia työehtosopimuksessa tarkoitettuja sosiaalisia etuuksia, joita ei työnantaja saanut vähentää ilman toisen sopijapuolen suostumusta TES:n voimassa ollessa.

Merkkipäivälahjoista ei ollut työehtosopimuksessa nimenomaisia määräyksiä eikä lahjoista ollut sovittu mitään työntekijöiden työsopimuksissa. Eräissä yhtiöissä oli kuitenkin jo ainakin vuodesta 1982 lähtien noudatettu yhdenmukaisesti yhtiöiden päätöksiin perustuvaa työmerkkipäivälahjoihin liittyvää käytäntöä, jonka mukaan työnantaja oli antanut työntekijöilleen työsuhteen keston tasavuosikymmeninä sekä työntekijöiden 50- ja 60-vuotissyntymäpäivinä tiettyä aikaa vastaavan bruttopalkan tai vapaata työntekijän valinnan mukaan.

Yhtiöt päättivät yksipuolisesti heikentää tätä työmerkkipäiviä koskevaa käytäntöään ja puolittivat lahjana annettavan rahan sekä vapaapäivien määrän ja poistivat kokonaan syntymäpäivälahjat.

Työtuomioistuin totesi, että koska alkuperäisestä työehtosopimusmääräyksestä oli neuvoteltu vuosikymmeniä sitten, sen tarkoituksesta oli hyvin vaikeaa saada enää luotettavaa selvitystä. Ratkaisevaksi seikaksi muodostui, että aiemmissa ratkaisuissaan tuomioistuin oli todennut, että pöytäkirjamerkinnässä tarkoitetuksi sosiaaliseksi eduksi on voitu katsoa myös sellainen etuus, josta ei ole ollut määräyksiä työehtosopimuksessa. Käytäntö ei myöskään tukenut sitä, että ”sosiaalisesta edusta” olisi aina sovittava työsopimuksessa nimenomaisesti. Työmerkkipäivälahjat oli työtuomioistuimen mukaan siis perustelluinta tulkita TES:n pöytäkirjamerkinnän tarkoittamaksi muuksi sosiaaliseksi eduksi.

Työtuomioistuin totesi yhtiöiden rikkoneen työehtosopimuksen pöytäkirjamerkinnän määräystä, kun ne olivat heikentäneet noudattamaansa merkkipäivälahjakäytäntöä ilman työntekijäpuolen suostumusta. Yhtiöt velvoitettiin noudattamaan aiemmin noudattamaansa lahjakäytäntöä ja tuomittiin lisäksi maksamaan hyvityssakkoa työntekijäliitolle työehtosopimuksen tieten rikkomisesta työehtosopimuslain 7 §:n perusteella. Työnantajaliitto tuomittiin maksamaan työehtosopimuslain 8 ja 9 §:n perusteella hyvityssakkoa työntekijäliitolle valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close